NHL Jerseys Wholesale Šakių sporto klubas "Audra"
Klubas ''Audra'' Lietuviškai Club ''Audra'' English
MMA   Kendo   Aikido   Joga  
Klubas Audra
| Naujienos | Varžybų kalendorius | Foto | Draugai | Apie klubą | Tvarkaraštis | Kontaktai | Paslaugos | Viešieji pirkimai | Parama
Klubas "Audra"


Informaciniai rėmėjai

Paremk sporto klubą "Audra"!
2017-11-04
 

LIETUVOS MOKINIŲ JAUNIŲ, JAUNUČIŲ IR VAIKŲ DZIUDO ČEMPIONATO

 NUOSTATAI

 

I.                   BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos mokinių jaunių ir jaunučių dziudo čempionato (toliau – Čempionato) nuostatai reglamentuoja Čempionato tikslus, organizavimo, finansavimo, dalyvių apdovanojimo tvarką.

2. Organizatoriai ir vykdytojai – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – Centras) ir Lietuvos dziudo federacija.

 

II.                TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

3. Čempionato tikslas – skatinti mokinius sistemingai sportuoti, ugdyti garbingos kovos ir kilnaus elgesio nuostatas.

4. Uždaviniai:

4.1. populiarinti tarp mokinių dziudo sportą, ieškoti gabių, talentingų vaikų, sudaryti sąlygas jiems tobulėti;

4.2. išaiškinti stipriausius sportininkus įvairiose amžiaus grupėse.

 

III.       DALYVIAI

 

5. Čempionate dalyvauja sporto mokymo įstaigų, bendrojo ugdymo mokyklų, sporto centrų, klubų berniukai ir mergaitės.

6. Čempionatas asmeninis.

 

IV. ČEMPIONATO ORGANIZAVIMO, VYKDYMO,

Nugalėtojų nustatymO, Apdovanojimo TVARKA

 

7. Čempionatas vykdomos pagal Lietuvos dziudo federacijos taisykles.

8. Lietuvos mokinių jaunių, jaunučių ir vaikų dziudo čempionatus vykdo Šakių sporto klubas „Audra“.

9. Lietuvos mokinių jaunučių (gim. 2003–2005 m.) dziudo čempionatas:

9.1. vyks 2017 m. lapkričio 4 d. Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centro salėje (V. Kudirkos g. 64, Šakiai);

9.2. dalyvių svėrimas lapkričio 4 d. nuo 9.00 val. iki 10.00 val.; (Turėti budo pasą)

9.3. varžybų pradžia – lapkričio 4 d. 11.00 val.;

9.4. dalyvių svorio kategorijos:

jaunučių (gim. 2003–2005 m.); jaunučiai privalo turėti geltoną diržą (5KYU)

mergaitės: 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, daugiau kaip 63 kg;

berniukai: 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81,daugiau kaip 81 kg.

 

 

10. Lietuvos mokinių jaunių (gim. 2001–2003 m.) ir vaikų (gim. 2006 m ir jaunesnių) dziudo čempionatas:

10.1. vyks 2017 m. lapkričio 5 d. Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centro salėje (V. Kudirkos g. 64, Šakiai);

10.2. dalyvių svėrimas lapkričio 5 d.  

         Vaikų svėrimas nuo 9.00 val. iki 10.00 val.; (Turėti budo pasą)

         Jaunių svėrimas nuo 13.00 val. iki 14.00 val.; (Turėti budo pasą)

10.3. varžybų pradžia – lapkričio 5 d.

        Vaikų grupė nuo 11.00 val.;

        Jaunių grupė nuo 15.00 val.;

10.4. dalyvių svorio kategorijos:

vaikų (gim. 2006 m ir jaunesni); vaikai privalo turėti- baltą diržą (6KYU)

mergaitės: 25,28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, daugiau kaip 63 kg;

berniukai: 24, 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, daugiau kaip 66 kg.

jaunių (gim. 2001–2003 m); jauniai privalo turėti oranžinį diržą (4KYU)

merginos: 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, daugiau kaip 70 kg,

vaikinai: 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, daugiau kaip 90 kg;

11. Komandų vadovai-treneriai pateikia paraiškas teisėjų kolegijai atvykę į varžybas, likus ne mažiau kaip vienai valandai iki varžybų pradžios.

12. Gydytojo vizuotoje paraiškoje nurodoma: dalyvio vardas, pavardė, gimimo metai, turimas  KYU, svorio kategorija, mokykla ir trenerio vardas, pavardė.

13. Varžybų vyr. teisėjas – Martynas Lukoševičius tel.+37060498144, vyr. sekretorius – Rolandas Lukoševičius tel.+37068763802.

14. Daugiau informacijos – Gintarė Bubnytė-Smirnovienė, +37060019500,

 el. p. klubasaudra@gmail.com.

 

V. FINANSAVIMO SĄLYGOS

 

15. Dalyvių, trenerių ir komandos vadovų komandiruotės išlaidas apmoka siunčianti organizacija.

16. Pagrindinių teisėjų maistpinigius ir dalyvių apdovanojimo išlaidas pagal galimybes apmoka varžybų organizatoriai.

17. Kitoms varžybų organizavimuo išlaidoms padengti dalyviai moka startinį mokestį 7 Eur

1 žmogui.

18.Visus finansinius atsiskaitymus atlieka varžybas vykdantis klubas.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Komandų vadovai atsako:

16.1. už dokumentų pateikimą;

16.2. už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu;

16.3. už tinkamą mokinių elgesį varžybų ir laisvalaikio metu.

17. Čempionatas vykdomos pagal Centro kalendorinį planą.

18. Organizatoriai pasilieka galimybę keisti laiką, datą ir vietą.

 

Parengė

LMNŠC metodininkas

Vytautas Glovackas, tel. (8 5) 215 4329

El. paštas vytautas.glovackas@lmnsc.lt


Partneriai

SMIRNOVAS.LT


Lietuvos
Aikido
FederacijaRėmėjai


Čia gali
būti jūsų
reklama
Klubas "Audra"